Spotkania konsultacyjne

W okresie od 12.05.2022 do 07.07.2022 odbyły się spotkania konslutacyjne na terenie każdej z gmin planowanych do objęcia Lokalną Strategią Rozwoju LGD Zalew Zegrzyński na lata 2023-2027.


Spotkania odbywały się według poniższego harmonogramu.Konsultacje były poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, a także celów strategii w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań.


W spotkaniach uczestniczyli m.in. przedstawiciele gmin, powiatów, jednostek kultury, organizacji pozarządowych, ale także podmioty gosporacze działające na terenach gmin planowanych do objęcia LSR na lata 2023-2027 oraz mieszkańcy.
 Najbardziej aktywni uczestnicy spotkań konsultacyjnych w gminach wzięli udział w warsztatach wyjazdowych dotyczących prac nad tworzeniem LSR na lata 2023-2027 w Nidzicy, które odbyły się w dniach 15-16 września 2022 roku.


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @