Aktualności

Ikona

Walne Zebranie Członków

2023-05-11, godz. 14:21

Informujemy, że 25 maja br. o godzinie 10.30 (pierwszy termin), o godz. 11.00 (drugi termin) w Auli Starostwa Powiatowego w Legionowie, 05-119 Legionowo, odbędzie się Walne Zebranie Członków LGDZZ.

Ikona

Zapraszamy do udziału w wyjeździe studyjnym

2023-05-05, godz. 15:48

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński przygotowuje program wsparcia dla właścicieli małych gospodarstw rolnych (wielkość ekonomiczna do 25 tys. Euro) w zakresie tworzenia i rozwijania zagród edukacyjnych oraz gospodarstw agroturystycznych. Z myślą o osobach zainteresowanych tą tematyką organizujemy szkolenie wyjazdowe w dniach 29-31 maja br. do Krakowa i województwa małopolskiego.

Ikona

Wyniki oceny Rady naborów i operacji własnych

2023-05-05, godz. 15:35

Publikujemy wyniki ostatnich naborów. W dniu 28 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, podczas którego zostały ocenione wnioski złożone w ostatnich naborach. W ramach naborów trwających od 3 kwietnia 2023 r. do 18 kwietnia 2023 r. do godz. 14.00 złożono 20 wniosków, z czego 13 mieści się w limicie środków.

Ikona

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady

2023-04-21, godz. 16:04

Informujemy, że 28 kwietnia br. odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, podczas którego zostaną ocenione wnioski złożone w ostatnich naborach.

Ikona

Informacja nt. planowanej realizacji operacji własnych nr OW/1/2023, nr OW/2/2023, nr OW/3/2023, nr OW/4/2023

2023-04-13, godz. 08:04

LGD Zalew Zegrzyński informuje, że w związku z podaniem do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.lgdzz.pl w dniu 13.04.2023 r. informacji o planowanych operacjach własnych nr OW/1/2023, nr OW/2/2023, nr OW/3/2023, nr OW/4/2023, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 12.04.2023 r.

- Więcej aktualności -


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @