Aktualności

Ikona

Wyniki oceny operacji własnych

2023-11-28, godz. 09:11

Publikujemy wyniki oceny operacji własnych, które zostały ocenione na posiedzeniu Rady 24.11.2023.

Ikona

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady

2023-11-15, godz. 15:11

Informujemy, że 24 listopada br. odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, podczas którego zostaną ocenione wnioski na operacje własne LGD.

Ikona

Informacja nt. planowanej realizacji operacji własnych nr OW/5/2023, nr OW/6/2023, nr OW/7/2023

2023-11-15, godz. 08:11

LGD Zalew Zegrzyński informuje, że w związku z podaniem do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.lgdzz.pl w dniu 16.10.2023 r. informacji o planowanych operacjach własnych nr OW/5/2023, nr OW/6/2023, nr OW/7/2023, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 14.11.2023 r.

Ikona

Relacja filmowa z wyjazdu studyjnego do Wielkopolski

2023-11-10, godz. 11:10

Zapraszamy do obejrzenia filmu z wyjazdu studyjnego na obszar LGD "Krajna Złotowska".

Ikona

Informacja o planowanych do realizacji operacjach własnych LGD

2023-10-16, godz. 10:37

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński realizując Lokalną Strategię Rozwoju informuje o zamiarze realizacji operacji własnych, o których mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) w ramach poddziałania 19.2

- Więcej aktualności -


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @