Badania ankietowe

Pomóż NAM zbudować NOWĄ Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023–2027!


Wypełnij ankietę i zdecyduj na co zostaną przeznaczone środki finansowe na działania związane z rozwojem obszarów wiejskich.


Tylko zaangażowanie mieszkańców pozwoli stworzyć nam Strategię odzwierciedlającą Państwa wizję rozwoju naszego regionu i odpowiadającą na jak największą ilość potrzeb.


Aby było to możliwe niezbędne jest Państwa zaangażowanie w proces tworzenia Strategii.


Ankietę można wypełnić wchodząc w link podany poniżej:


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9r-5gn75yIuVNJN3D-mhMeuV1m5Te1C8VRqmAgRH9ymWYIQ/viewform?usp=sf_link


Ankietę można również wypełnić w formie tradycyjnej i dostarczyć do Biura LGD w godz. jego pracy (pokój 203).


Ankieta


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @