Uchwały i protokoły

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW


 2023
1. Uchwała nr LGD/1/23
2. Uchwała nr LGD/2/23
3. Uchwała nr LGD/3/23
4. Uchwała nr LGD/4/23
5. Uchwała nr LGD/5/23
6. Uchwała nr LGD/6/23
7. Uchwała nr LGD/7/23
8. Uchwała nr LGD/8/23


2022
1. Uchwała nr LGD/1/22
2. Uchwała nr LGD/2/22
3. Uchwała nr LGD/3/22
4. Uchwała nr LGD/4/22
5. Uchwała nr LGD/5/22
6. Uchwała nr LGD/6/22


2021
1. Uchwała nr LGD/1/21
2. Uchwała nr LGD/2/21


2020
1. Uchwała nr LGD/1/20
2. Uchwała nr LGD/2/20
3. Uchwała nr LGD/3/20
4. Uchwała nr LGD/4/20


2019
1. Uchwała nr LGD/1/19
2. Uchwała nr LGD/2/19
3. Uchwała nr LGD/3/19
4. Uchwała nr LGD/4/19


2018
1. Uchwała nr LGD/1/18
2. Uchwała nr LGD/2/18
3. Uchwała nr LGD/3/18
4. Uchwała nr LGD/4/18


2017
1. Uchwała nr LGD/1/17
2. Uchwała nr LGD/2/17
3. Uchwała nr LGD/3/17
4. Uchwała nr LGD/4/17


2016
1. Uchwała nr LGD/1/16
2. Uchwała nr LGD/2/16
3. Uchwała nr LGD/3/16
4. Uchwała nr LGD/4/16


2015
1.  Uchwała Nr LGR/1/15
2   Uchwała Nr LGR/2/15
3.  Uchwała nr LGR/3/15
4.  Uchwała Nr LGR/4/15
5.  Uchwała nr LGR/5/15
6.  Uchwała nr LGD/6/15
7.  Uchwała nr LGD/7/15
8.  Uchwała nr LGD/8/15
9.  Uchwała nr LGD/9/15
10. Uchwała nr LGD/10/15
11. Uchwała nr LGD/11/15
12. Uchwała nr LGD/12/15
13. Uchwała nr LGD/13/15
14. Uchwała nr LGD/14/15


 


2014 
1. Uchwała nr LGR/1/14 
2. Uchwała nr LGR/2/14 
3. Uchwała nr LGR/3/14
4. Uchwała nr LGR/4/14 
5. Uchwała nr LGR/5/14 
6. Uchwała nr LGR/6/14 


2013
1. Uchwała nr LGR/1/13 
2. Uchwała nr LGR/2/13 
3. Uchwała nr LGR/3/13 


2012 
1. Uchwała nr LGR/1/12 


2011 
1. Uchwała nr LGR/1/11 
2. Uchwała nr LGR/2/11 
3. Uchwała nr LGR/3/11
4. Uchwała nr LGR/4/11 
5. Uchwała nr LGR/5/11 
6. Uchwała nr LGR/6/11 Załącznik nr do Uchwały nr LGR/6/11 - Statut LGRZZ do KRS 
7. Uchwała nr LGR/7/11 Załącznik do Uchwały nr LGR/7/11 - Regulamin Komitetu LGR ZZ 
8. Uchwała nr LGR/8/11 Załącznik do Uchwały nr LGR/8/11 - LSROR "LGR ZZ" 
9. Uchwała nr LGR/9/11 
10. Uchwała nr LGR/10/11 
11. Uchwała nr LGR/11/11 
12. Uchwała nr LGR/12/11 


2010
1. Uchwała nr LGR/1/10
2. Uchwała nr LGR/2/10
3. Uchwała nr LGR/3/10
4. Uchwała nr LGR/4/10
5. Uchwała nr LGR/5/10WZC (WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW) LGDZZ


Protokół nr LGD/I/2023 z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński z dnia 25 maja 2023 r. - PROJEKT


Protokół nr LGD/I/2022 z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński z dnia 28 kwietnia 2022 r. 


Protokół nr LGD/I/2021 z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński z dnia 26 lipca 2021 r. 


Protokół nr LGD/I/2020 z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński z dnia 20 sierpnia 2020 r. 


WZC (WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW) LGRZZ
1. Protokół nr LGR/I/10 z Walnego Zebrania Członków „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński” w dniu 24.02.2010 r.

2. Protokół nr LGR/I/11 z Walnego Zebrania Członków „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński” w dniu 08.02.2011 r.

3. Protokół nr LGR/II/11 z Walnego Zebrania Członków „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński” w dniu 29 czerwca 2011 r.

4. Protokół nr LGR/III/11 z Walnego Zebrania Członków „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński” w dniu 14 listopada 2011 r.

5. Protokół nr LGR/I/12 z Walnego Zebrania Członków „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński” w dniu 14.06.2012 r

6. Protokół nr LGR/I/13 z Walnego Zebrania Członków "Lokalnej Grupy Rybackiej" w dniu 29 kwietnia 2013r.

7. Protokół nr LGR/I/14 z Walnego Zebrania Członków "Lokalnej Grupy Rybackiej" w dniu 10 czerwca 2014r.


POSIEDZENIA ZARZĄDU LGDZZ


Protokół nr V/23 z posiedzenia Zarządu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński z 20 grudnia 2023 r.


Protokół nr IV/23 z posiedzenia Zarządu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński z 14 września 2023 r.


Protokół nr III/23 z posiedzenia Zarządu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński z 6 czerwca 2023 r.


Protokół nr II/23 z posiedzenia Zarządu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński z 30 marca 2023 r.


Protokół nr I/23 z posiedzenia Zarządu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński z 2 lutego 2023 r. 


 


POSIEDZENIA ZARZĄDU LGRZZ
1. Protokół nr 9/11 z posiedzenia Zarządu „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński” w dniu 15.12.2011r.

2. Protokół nr 1/12 z posiedzenia Zarządu „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński” w dniu 14.02.2012r.

3. Protokół nr 2/12 z posiedzenia Zarządu „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński” w dniu 2.03.2012r.

4. Protokół nr 3/12 z posiedzenia Zarządu „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński” w dniu 17.05.2012r.

5. Protokół nr 4/12 z posiedzenia Zarządu „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński” w dniu 17.07.2012r.

6. Protokół nr 1/13 z posiedzenia Zarządu „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński” w dniu 17 stycznia 2013 r.

7. Protokół nr 2/13 z posiedzenia Zarzadu „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzynski” w dniu 3 kwietnia 2013 r.

8. Protokół nr 3/13 z posiedzenia Zarzadu „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzynski” w dniu 12 kwietnia 2013 r.

9. Protokół nr 4/13 z posiedzenia Zarzadu „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzynski” w dniu 20 czerwca 2013 r.

10. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Zarzadu „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzynski” w dniu 19 maja 2014 r.

11. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Zarzadu „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzynski” w dniu 10 czerwca 2014 r.

12. Protokół nr 3/14 z posiedzenia Zarządu "Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński" w dniu 16 grudnia 2014 r.

13. Protokół nr 1/15 z posiedzenia Zarządu „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński” w dniu 23 lutego 2015 r.

POSIEDZENIA KOMITETU LGRZZ
I nabór wniosków
1. Protokół nr 1/12 z I posiedzenia Komitetu "Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński” w dniach 8 i 9 marca 2012 roku

2. Protokół nr 2/12 z I posiedzenia Komitetu „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński” z dnia 6 kwietnia 2012 roku

II nabór wniosków

3. Protokół nr 3/12 z III posiedzenia Komitetu „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński” w dniach 5 i 6 czerwca 2012 roku

4. Protokół nr 4/12 z IV posiedzenia Komitetu „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński” z dnia 10 lipca 2012 roku

III nabór wniosków
5. Protokół nr 5/12 z V posiedzenia Komitetu „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński” w dniach 27 i 28 grudnia 2012 roku

6. Protokół nr 1/13 z VI posiedzenia Komitetu „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński” z dnia 15 stycznia 2013 roku

IV nabór wniosków
7. Protokół nr 2/13 z VII posiedzenia Komitetu "Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński" z dnia 19 grudnia 2013 roku

8. Protokół nr 1/14 z VIII posiedzenia Komitetu "Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński" z dnia 15 stycznia 2014 roku


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @