Zielona okolica

Zielono wokoło – ładniej i zdrowo!


Z puli unijnego wsparcia na lata 2014-2020 skorzystało wiele firm z dłuższym stażem. Dotację z LGD ZZ otrzymał m.in. Karol Kluczkowski, który zakupił potrzebne maszyny i urządzenia do prac ogrodniczych. Całkowite koszty kwalifikowane jego projektu to 50 tys. zł.


Dotacja, zgodnie z przepisami, pokryła połowę wspomnianych kosztów. W efekcie 25 tys. zł zostało przyznane na realizację operacji - „Zielona okolica”. Beneficjent, czyli firma „Green Tree”  podpisała stosowną umowę 12 września 2019 r. Ma siedzibę w Łajskach (powiat legionowski), przy ul. Topolowej 13.


Dofinansowanie posłużyło na zakup m.in.: piły łącznikowej , glebogryzarki, maszyny do podcinania żywopłotów, kosy spalinowej, małego ciągnika, koparki łańcuchowej, rębaka oraz przyczepy. Pan Karol jest bardzo zadowolony z nowego sprzętu, ponieważ niektóre urządzenia  przez wiele lat wypożyczał, a nie zawsze były dostępne.


Karol Kluczkowski mieszka w Łajskach od 2006 r. Pasją do ogrodnictwa zaraził się od wujka, który jako pierwszy prowadził firmę dbającą o tereny zielone. Pan Karol po studiach w Akademii Obrony Narodowej (obecnie Akademia Sztuki Wojennej) poszedł w ślady wujka. Rozpoczął działalność gospodarczą w 2017 r. Jego firma tworzy nowe miejsca zielone, dzięki czemu okolica jest bardziej atrakcyjna i przyjazna dla lokalnej społeczności. Firma zajmuje się pracami w: parkach, ogrodach czy zazielenianiem  placów zabaw. Wykonuje też konstrukcje drewniane, typu tarasy oraz oczka wodne. Oferuje również przycinkę gałęzi metodą alpinistyczną.


 


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @