Podwyższenie standardu świadczonych usług poprzez diagnostykę hamatologiczną i biochemiczną na terenie LGDZZ.

Urządzenia do m.in. zwierzęcej morfologii


Dotacje zachęcają do oferowania nowych usług oraz stosowania nowoczesnych technologii. Dowodzi tego postawa doktora Mirosława Kado. Dzięki dofinansowaniu z LGD ZZ oferuje w przychodni weterynaryjnej wykonanie w diagnostyki hematologicznej i biochemicznej. Wyniki błyskawiczne - po półgodzinie.


W 2019 r. w przychodni w Łajskach (ul. Nowodworska 93A) przybyły urządzenia do badań morfologicznych i biochemicznych. Zostały one zakupione za około 60 tys. zł, natomiast 25 tys. zł tej sumy zostało pokryte z dofinansowania. Wsparcie zostało przyznane na realizację operacji „Podwyższenie standardu świadczonych usług poprzez diagnostykę hematologiczną i biochemiczną na terenie LGD ZZ”. Umowę w tej sprawie dr Kado podpisał 31 grudnia 2018 r. Na jej podstawie zakupił: analizator hematologiczny (koszt ok. 36 tys. zł), analizator biochemiczny (ok. 24 tys. zł), wirówkę (350 zł), automatyczną pipetę (50 zł). To specjalistyczne wyposażenie umożliwia świadczenie usług na najwyższym poziomie. Wyniki badań dostępne są obecnie taniej i szybciej. Wcześniej zajmowało się tym zewnętrzne laboratorium, a na rezultaty czekało się do 2 dni.


Najdroższe nowe urządzenia służą do wykonywania badań morfologicznych, np. oceny krwinek (pod względem ich ilości i jakości) oraz do określenia konkretnych elementów biochemicznych krwi – np. enzymów wątrobowych, wskaźników nerkowych, kreatyniny, mocznika. Realizacja dofinansowanego projektu przyczyniła się więc do szybszego rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania chorób zwierzęcych. Ponadto nowe usługi wzbudzają zainteresowanie właścicieli zwierząt. Są także atrakcyjną ofertą współpracy  dla okolicznej konkurencji, czyli praktyk lekarsko-weterynaryjnych.


Przychodnia w Łajskach funkcjonuje prawie 30 lat. Ostatnia inwestycja przyczyniła się do wzrostu konkurencyjności firmy i wpłynęła na poprawę jakości usług.
 


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @