Aktualności

Wyjazd aktywizująco-szkoleniowy za nami!

Data umieszczenia:

W dniach 20-22 maja 2024 roku Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński zorganizowała działania aktywizująco-szkoleniowe.

W ramach tych działań, 20-osobowa grupa uczestników udała się na Mazury do powiatu węgorzewskiego. Program wyjazdu obfitował w liczne spotkania i warsztaty. Uczestnicy zapoznali się z funkcjonowaniem lokalnych KGW  - w Trygorcie, Wesołowie i Gui. Tam uczestnicy mieli okazję poznać dorobek KGW oraz porozmawiać z ich członkami. Mieli także okazję uczestniczyć w ciekawych warsztatach, na których testowali swoje umiejętności kulinarne i zręcznościowe m.in. tworząc galaretki 3D, uczestnicząc w przygotowaniu sękacza czy też biorąc udział w warsztatach makramy.


Bogatsi o wiedzę i doświadczenia uczestnicy wrócili do domów, a my zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji w tego wyjazdu."Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @