Aktualności

Prace nad Rybacką Lokalną Strategią Rozwoju LGD Zalew Zegrzyński wciąż trwają!

Data umieszczenia:

Wczoraj (08.02.2024) odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące prac nad Rybacką Lokalną Strategią Rozwoju LGD Zalew Zegrzyński. Spotkanie to odbyło się na terenie przedsiębiorstwa AquaMoaf Poland Sp. z o.o. w Bońkach.

Spotkanie ukierunkowane było na prezentacje założeń programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 lokalnej społeczności gmin Załuski i gminy Płońsk, a także wypracowanie propozycji pożądanych kierunków rozwoju, które mogą zostać uwzględnione w RLSR LGD Zalew Zegrzyński.


Dziękujemy przedsiębiorstwu AquaMoaf Poland Sp. z o.o. za udostępnienie miejsca oraz krótką prezentację swojej działalności.


Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z tego spotkania.


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @