Aktualności

Nabór na bezpłatny kurs prawa jazdy

Data umieszczenia:

LGD Zalew Zegrzyński zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym kursie na prawo jazdy kat. B, C, D w projekcie pn. "Podróżuj bezpiecznie - kurs na prawo jazdy."

Kurs będzie realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Celem operacji jest szeroko pojęta edukacja społeczności obszaru LGD ZZ poprzez inicjatywę, ukierunkowaną na organizację kursów, w których wezmą udział mieszkańcy obszaru LGD ZZ. To właśnie dzięki mieszkańcom rozwija się życie gospodarcze oraz społeczno-kulturalne małych społeczności wiejskich. Operacja będzie wpływać także na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb edukacyjnych mieszkańców obszaru LGD ZZ. Podczas realizacji operacji, jej uczestnicy otrzymają niezbędną wiedzę, by podnieść swoje kwalifikacje, zdobyć uprawnienia przy wykorzystaniu europejskich mechanizmów wsparcia.


Nabór beneficjentów do udziału w projekcie dokonany zostanie na podstawie Karty Zgłoszeniowej, której wzór jest dostępny na stronie internetowej www.lgdzz.pl oraz w Biurze LGD: Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, pokój 203.


Wypełnioną, podpisaną własnoręcznie i zeskanowaną Kartę Zgłoszenia należy wysłać pocztą elektroniczną do Biura LGD na adres e-mail biuro@lgdzz.pl w terminie od godz. 9.00 dnia 31.01.2024r. do godz. 15.00  dnia 06.02.2024r.


Udział w kursie jest bezpłatny. LGD w ramach projektu nie pokrywa kosztów związanych z badaniami lekarskimi i opłatą za egzamin państwowy.


Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


Zajęcia teoretyczne w ramach kursów na prawo jazdy będą odbywały się w Somiance (sala przy Gminnym Ośrodku Kultury) ul. Armii Krajowej 2, a zajęcia praktyczne (jazdy) będą ustalane indywidualnie.


Dodatkowe informacje można uzyskać: pokój nr 203, tel. 22  7640 203 / 253


Regulamin i karta zgłoszenia do projektu znajdują się poniżej.


Regulamin


Karta zgłoszeniaZdjęcie: Obraz autorstwa pikisuperstar na Freepik"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @