Aktualności

Wyniki oceny operacji własnych

Data umieszczenia:

Publikujemy wyniki oceny operacji własnych, które zostały ocenione na posiedzeniu Rady 24.11.2023.

Zostały złożone 3 wnioski na operacje własne. Wszytkie mieszczą się w limicie środków. 


Poniżej znajdą Państwo listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR oraz listy operacji wybranych.


Operacja własna OW/5/2023 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Operacja własna OW/5/2023 - lista operacji wybranych
Operacja własna OW/6/2023 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Operacja własna OW/6/2023 - lista operacji wybranych
Operacja własna OW/7/2023 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Operacja własna OW/7/2023 - lista operacji wybranych


 Zdjęcie: Obraz autorstwa Freepik


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @