Aktualności

Szkolenia w ramach Mazowieckich Dobrych Praktyk i Tradycji Kulinarnych oraz Mazowieckich Dobrych Praktyk Pszczelarskich

Data umieszczenia:

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza do współpracy w 2023 roku przy realizacji działań Mazowieckie Dobre Praktyki i Tradycje Kulinarne oraz Mazowieckie Dobre Praktyki Pszczelarskie.

Działania te są prowadzone przez Departament od 2019 roku w formie akcji szkoleniowo-edukacyjnej i upowszechnieniowej. Przybliżają one społeczności Mazowsza wiedzę z zakresu produktu lokalnego i tradycyjnego, zagrodowej produkcji wyrobów w oparciu o surowce uzyskiwane we własnych gospodarstwach, dobrych praktyk  mleczarskich, zielarskich, piekarniczych, przetwórstwa owoców i warzyw, łańcuchów dystrybucji żywności, w tym żywności regionalnej i tradycyjnej.


Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą przy organizacji takich szkoleń np. poprzez udostępnienie miejsca na szkolenie, zorganizowanie usługi szkoleniowej lub usługi gastronomicznej (np. przez KGW), zorganizowanie większej grupy uczestników z Państwa organizacji lub z organizacji współpracujących z Państwem prosimy o kontakt z biurem LGD.


Szkolenie oraz towarzysząca usługa gastronomiczna realizowana przez miejscowe podmioty, w tym koła gospodyń wiejskich zostaną sfinansowane ze środków będących w dyspozycji Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Kto będzie mógł być uczestnikiem szkoleń?  • mieszkańcy obszarów wiejskich, w tym rolnicy, rolnicy ekologiczni, rolnicy prowadzący działalność agroturystyczną,

  • koła gospodyń wiejskich,

  • kluby,

  • stowarzyszenia,

  • uczniowie szkół,

  • pracownicy administracji publicznej,

  • pracownicy doradztwa rolniczego

  • inne osoby zainteresowane tematem.


Minimalna liczba uczestników: 20/30 osób w zależności od tematyki szkolenia.


Propozycje tematów szkoleń:


Tematy do realizacji  w 2023 roku w ramach działania  MAZOWIECKIE DOBRE PRAKTYKI I TRADYCJE KULINARNE: 


1.   Tradycyjny wypiek chleba na zakwasie. Szkolenie warsztatowe, po którym uczestnicy będą mogli samodzielnie wypiekać chleb w warunkach domowych. Liczba uczestników: 30 osób.


2.   Produkcja kiszonek warzywnych.  Szkolenie warsztatowe, po którym uczestnicy będą mogli samodzielnie wytwarzać kiszonki w warunkach domowych. Liczba uczestników: 20 osób.


3.   Przetwórstwo mleka – produkcja serów podpuszczkowych. Szkolenie warsztatowe, po którym uczestnicy będą mogli samodzielnie wytwarzać sery podpuszczkowe w warunkach domowych. Po stronie LGD jest zapewnienie ok 30 litrów mleka od producenta. Liczba uczestników: 30 osób.


4.   Przetwórstwo owoców, w tym wytwarzanie napojów owocowych. Szkolenie warsztatowe podczas którego uczestnicy zapoznają się z kierunkami przerobu owoców, ze szczególnym uwzględnieniem jabłek i napojów owocowych.


5.   Produkty tradycyjne – identyfikacja i wprowadzanie na Listę Produktów Tradycyjnych. Szkolenie seminaryjne od 30 do 70 osób. Uczestnicy zapoznają się z określeniem produkt tradycyjny oraz nabędą wiedzę jak identyfikować produkty tradycyjne i wprowadzać na Listę Produktów Tradycyjnych, prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


6.   Szkolenie z podstaw zielarstwa – podstawowe zioła w otoczeniu, okres występowania, możliwości wykorzystania. Szkolenie warsztatowe po którym uczestnicy będą mogli samodzielnie rozróżniać i pozyskiwać podstawowe zioła. Liczba uczestników: 30 osób.


7.   Żywność przemysłowa a żywność o podwyższonej jakości, w tym produkty ekologiczne, w świetle racjonalnego żywienia. Szkolenie seminaryjne dla kilkudziesięciu osób. Omówione zostaną podstawy żywienia ze wskazaniem zagrożeń zdrowotnych wynikających ze strony żywności i niewłaściwego jej doboru.


8.   Krótkie łańcuchy dostaw żywności.


 


Tematy do realizacji  w 2023 roku w ramach działania  MAZOWIECKIE DOBRE PRAKTYKI PSZCZELARSKIE:


Szkolenia dla pszczelarzy:


1.   Analiza pyłkowa miodu pszczelego i zafałszowania wosku pszczelego.


2.   Zwalczanie warrozy.


3.   Wyhodowanie matek pszczelich we własnej pasiece.


4.   Podstawy miodosytnictwa.


5.   Rojenie pszczół.


 


Szkolenia upowszechniające (dla „zjadaczy miodu”):


6.   Rola pszczół i dzikich zapylaczy w środowisku – szkolenie informacyjno-upowszechnieniowe dla wszystkich zainteresowanych, których ciekawi zagadnienie. Podczas szkolenia uczestnicy poznają zagadnienia związane z rolą owadów w ekosystemie, ich życiem, znaczeniem nasadzeń roślin miododajnych, pożytkiem płynącym z konsumpcji produktów pasiecznych.


Zapraszamy także do zgłaszania zainteresowania udziałem w poszczególnych szkoleniach. Lokalna Grupa Działania może zgłosić maksymalnie 3 tematy. Zatem wybrane mogą zostać jedynie szkolenia, które będą cieszyły się największą popularnością.


Zgłoszenia zainteresowania udziałem należy dokonać poprzez wypełnienie poniżej ankiety. Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej. Zgłoszenia zbieramy do 15 stycznia.


W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.Zdjęcie: https://pl.freepik.com/.../pojecie-diety-z-sportowy...


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @