Aktualności

Zachęcamy do poparcia wniosku o zmianę w Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027.

Data umieszczenia:

Proponowana zmiana przez Polską Sieć LGD dotyczy zwiększenia poziomu wsparcia do maksymalnego poziomu dopuszczonego przepisami europejskimi. My tę zmianę w pełni popieramy i zachęcamy Państwa do poparcia tego wniosku.

W nowym okresie programowania w ramach podejścia LEADER wsparcie na rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w Planie Strategicznym dla WPR na lata 2022-2027 przewidziano na poziomie 50%. W sytuacji zagrożenia kryzysem gospodarczym, wzrastającego poziomu bezrobocia popieramy wniosek Polskiej Sieci LGD i zachęcamy do jego poparcia, aby to wsparcie zwiększyć do maksymalnego poziomu dopuszczonego przepisami europejskimi, tj.:

- 65% na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,

- 85% na rozwój agroturystyki, zagród edukacyjnych, gospodarstw opiekuńczych.

Jak poprzeć wniosek?


Należy wypełnić formularz zamieszczony w poniższym linku:
https://forms.office.com/e/0z6Jn6HL3c


Z góry dziękujemy za każdy głos poparcia!Grafika: Obraz autorstwa mamewmy na Freepik


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @