Aktualności

Nagroda dla Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński

Data umieszczenia:

Miło nam poinformować, że Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński otrzymała nagrodę w konkursie im. Stefana Czarnowskiego o tytuł Inclusion Leadera.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński zajęła w tym konkursie III miejsce w kategorii "Działania włączające młodzież do 26 roku życia" za projekt pt. "KORZENIE -  rozwój lokalny oparty na dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym" i otrzymała nagrodę finansową w wysokości 3000 zł.  


Nagrodzony projekt Korzenie  miał na celu:


• promocję lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w każdej uczestniczącej społeczności,


• podniesienie poziomu świadomości uczestniczących społeczności lokalnych i aktywizacja organizacji społecznych działających na tych obszarach,


• wzajemne uczenie się z doświadczeń Partnerów w zakresie wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego dla rozwoju lokalnego,


• promocja rozwoju przedsiębiorczości opartej o lokalne zasoby kulturowe i przyrodnicze każdego obszaru,


• rozpropagowanie osiągnięć projektu i promocja uczestniczących społeczności w Europie.


Całość projektu skierowana była na działania włączające młodzież.


W ramach projektu organizowane były międzynarodowe warsztaty, seminarium, opracowana została internetowa baza obiektów, wydane  zostały publikacje oraz przeprowadzona została kampania informacyjna poprzez artykuły prasowe oraz audycje w telewizji regionalnej.Zdjęcie: Projekt "Korzenie", grupa młodzieży uczestnicząca w projekcie, Finlandia, fot. archiwum Biura LGDZdjęcie: Projekt "Korzenie", Zbierania łyka do chleba, Finlandia, fot. archiwum Biura LGD


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @