Aktualności

Wizyta przedstawicieli państw regionu Morza Bałtyckiego

Data umieszczenia:

W dniu 25 marca 2019 r. gościliśmy na terenie LGD Zalew Zegrzyński grupę przedstawicieli państw regionu Morza Bałtyckiego zainteresowanych sposobem wdrażania w Polsce Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".

W grupie tej  znajdowali się przedstawiciele Szwecji, Finlandii, Łotwy, Litwy i Polski. Reprezentowali oni ministerstwa odpowiedzialne za wdrażanie PO RiM w poszczególnych krajach.
Prezes LGD Zalew Zegrzyński p. Edward Trojanowski zaprezentował działalność LGDZZ w zakresie programu rybackiego na przykładzie projektów zrealizowanych przez Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego oraz Miasto i Gminę Serock. Projekty zrealizowane przez OM PZW przybliżył zastępca dyrektora p. Jacek Perkowski, natomiast niektóre inwestycje miejskie przedstawił i po nich oprowadził zastępca burmistrza oraz wiceprezes LGD p. Józef Zając.

"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 407, 408, 413

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 413, (22) 76 40 407, (22) 76 40 408
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @