Aktualności

Działalność agroturystyczna ? Może to coś dla Ciebie?

Data umieszczenia:

Gmina Jabłonna zaprasza mieszkańców z terenu Lokalnej Grupy Działania Zalewu Zegrzyńskiego (LGDZZ) do udziału w szkoleniach nt. zakładania działalności agroturystycznej.

Planowane jest 16-godzinne szkolenie 2-dniowe, oraz 10 godzin doradztwa indywidualnego. W szkoleniach i doradztwie mogą uczestniczyć mieszkańcy z gmin: Serock, Wieliszew, Somianka, Jabłonna, Nieporęt, Radzymin i Dąbrówka


Działanie to ma na celu zachęcenie mieszkańców, rolników i przedsiębiorców do wzbogacenia oferty noclegowej i turystycznej na terenie obszaru LGDZZ.


Jest to jedno z działań w ramach projektu pn. Odkryj z nami Wisłę. Budowa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie Gminy Jabłonna, współfinansowane z PO RYBY 2014-2020. Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie zgłoszeń na mail: rewitalizacja@jablonna.pl">rewitalizacja@jablonna.pl do dnia 10 lutego 2019 r. 


Miejsce szkolenia: Gminy Jabłonna.


Termin: luty-marzec


Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 22 767 73 31.


Serdecznie zapraszamy!


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 407, 408, 413

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 413, (22) 76 40 407, (22) 76 40 408
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @