Polecamy

Aktualności

Archiwum aktualności

 Ustawienia 

Kategoria: Wszystkie
Aktualności: ostatnie 10

4. Ultramaraton Powstańca 1944-2018

W niedzielę, 5 sierpnia odbyła się 4 edycja tego wyjątkowego biegu organizowanego w celu uczczenia pamięci bohaterów Powstania Warszawskiego.

Wyniki naborów

Publikujemy wyniki ostatnich naborów.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady

Informujemy, że 23 lipca br. odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, podczas którego zostaną ocenione wnioski złożone w ostatnich naborach.

Cykl wycieczek tematycznych

Gmina Jabłonna zaprasza na cykl wycieczek tematycznych dotyczących historii, przyrody oraz tradycji i przeszłości wiślanej Gminy Jabłonna.

Nowa turystyczna przeprawa przez Bug pomiędzy Kuligowem a Popowem w gminie Somianka za rok ?

We wtorek 26 czerwca w Kuligowskim Skansenie odbyła się niecodzienna konferencja, podczas której przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych samorządów i firm z branży turystycznej omawiali zagadnienia związane ożywieniem i rozwojem turystyki na terenach leżących w bezpośrednim sąsiedztwie na wschód od Zalewu zegrzyńskiego, szczególnie dolnego biegu rzeki Bug. Obszaru będącego w granicach gmin Radzymin i Dąbrówka w powiecie wołomińskim.

Walne Zebranie Członków

W piątek 8 czerwca w Auli Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ul. Sikorskiego 11 odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński. Celem posiedzenia było m.in. przyjęcie sprawozdania finansowego za 2017 rok i udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu. Następnie zebranie dokonało wyboru składu osobowego nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na kadencję 2018-2022.

Informacja nt. planowanej realizacji operacji własnych nr OW/1/2018 i nr OW/2/2018

LGD Zalew Zegrzyński informuje, że w związku z podaniem do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.lgdzz.pl w dniu 24.04.2018r. informacji o planowanych operacjach własnych nr OW/1/2018 i nr OW/2/2018, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 25.05.2018r.

Kolejne nabory

Informujemy, że od 18 czerwca do 2 lipca br. do godziny 14.00 będzie prowadzony nabór. Zapraszamy potencjalnych beneficjentów do składania wniosków.

Walne Zebranie Członków

Informujemy, że 8 czerwca br. o godzinie 11.30 ww Auli budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego odbędzie się Walne Zebranie Członków LGDZZ.

Umowa na organizację Festiwalu podpisana

Rozstrzygnięto konkurs zorganizowany przez Mazowieckie Biuro Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dotyczący unijnego wsparcia dla inicjatyw lokalnych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. 36 przedsięwzięć z Mazowsza otrzyma unijne wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym IX Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw.


Bannerki

Formuła finansowania

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dane teleadresowe LGR

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 407, 408, 413

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 413, (22) 76 40 407, (22) 76 40 408
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @