Aktualności

Archiwum aktualności

 Ustawienia 

Kategoria: Wszystkie
Aktualności: ostatnie 10

Informacja nt. planowanej realizacji operacji własnych nr OW/1/2020, nr OW/2/2020, nr OW/3/2020, nr OW/4/2020 i nr OW/5/2020

LGD Zalew Zegrzyński informuje, że w związku z podaniem do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.lgdzz.pl w dniu 02.012.2019r. informacji o planowanych operacjach własnych nr OW/1/2020, nr OW/2/2020, nr OW/3/2020, nr OW/4/2020 i nr OW/5/2020, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 03.01.2020r.

Dziękujemy za życzenia

Prezes LGDZZ Edward Trojanowski serdecznie dziękuje za wszystkie otrzymane życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne.

Wesołych Świąt !

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Prezes oraz Pracownicy Lokalnej Grupy Działania składają Państwu najserdeczniejsze życzenia.

Poznaj i uratuj dla potomności historię swoich rodzinnych stron !

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński zaprasza chętnych do udziału projekcie dotyczącym archiwizacji społecznej.

Wizyta studyjna w Teksasie

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych oraz Agro Biznes Klub i Centrum Doradztwa Rolniczego zapraszają na wyjazd studyjny do Teksasu w dniach 26 luty - 9 marca 2020 roku.

Konkurs fotograficzny

Ogólnopolskie towarzystwo ochrony ptaków zaprasza do udziału w konkursie.

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu rybackiego/ Inquiry for purchase fishing equipment

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup sprzętu rybackiego./ The Local Action Group Zalew Zegrzyński asks for a price offer for the purchase of fishing equipment.

Informacja o planowanych do realizacji operacjach własnych LGD

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński realizując Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 informuje o zamiarze realizacji operacji własnych, o których mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) w ramach poddziałania 19.2

Nabory grantowe od 16 grudnia

Informujemy, że od 16 grudnia 2019 do 10 stycznia 2020 roku do godziny 14.00 będzie prowadzony nabór grantowy. Zapraszamy potencjalnych grantobiorców do składania wniosków.

Szkolenie dla grantobiorców

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji) oraz sektora publicznego na szkolenie dla grantobiorców poprzedzające zaplanowane nabory grantowe. Szkolenie odbędzie się 27 listopada 2019 r. godz. 10.00 w Auli Starostwa Powiatowego w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11.


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 407, 408, 413

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 413, (22) 76 40 407, (22) 76 40 408
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @