Aktualności

Archiwum aktualności

 Ustawienia 

Kategoria: Wszystkie
Aktualności: ostatnie 10

Wyjazd studyjny na targi

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński zaprasza chętnych do udziału w wyjeździe studyjnym pn. "Promocja oferty gospodarczo-turystycznej LGDZZ na targach branżowych."

Szkolenie z technik archiwizacji społecznej już za nami

W dniach 7-8 września w Centrum Komunikacyjnym w Legionowie odbyło się szkolenie z technik archiwizacji społecznej w ramach międzynarodowego projektu współpracy

Szkolenie w ramach projektu międzynarodowego

Informujemy, że w dniach 7-8 września br. odbędzie się szkolenie dotyczące technik archiwizacji społecznej w ramach projektu międzynarodowego

Relacja z realizacji operacji własnej - wyjazdu studyjnego na Litwę

W dniach 09.08.2021-13.08.2021 odbył się wyjazd studyjny na Litwę pt. "Współpraca lokalna na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i urbanistycznego, produktów regionalnych i tradycyjnych oraz zasobów przyrodniczo turystycznych obszaru."

Nagroda dla Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński

Miło nam poinformować, że Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński otrzymała nagrodę w konkursie im. Stefana Czarnowskiego o tytuł Inclusion Leadera.

Zapytanie ofertowe

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem, budowa pomostów i slipu, remontem schodów i murka oporowego, budowa elementów małej architektury i sieci elektroenergetycznej oświetlenia terenu w m. Zegrze gm. Serock"

Wyniki naborów

Publikujemy wyniki ostatnich naborów.

Wyjazd studyjny na Litwę

Informujemy, że mamy jeszcze wolne miejsca na wyjazd studyjny na Litwę w dniach 9-13 sierpnia br. Zapraszamy

Informacja o rozwiązaniu Związku Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego"

Informujemy, że w dniu 26 lipca 2021 roku Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego" podjęło uchwałę o rozwiązaniu organizacji.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady

Informujemy, że 4 sierpnia br. odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, podczas którego zostaną ocenione wnioski złożone w ostatnich naborach.


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @