Aktualności

Ikona

Wyniki oceny Rady naborów grantowych i operacji własnych

2020-02-13, godz. 15:23

Publikujemy wyniki ostatnich naborów.

Ikona

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady

2020-01-29, godz. 15:01

Informujemy, że 6 lutego br. odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, podczas którego zostaną ocenione wnioski złożone w ostatnich naborach.

Ikona

Informacja nt. planowanej realizacji operacji własnych nr OW/1/2020, nr OW/2/2020, nr OW/3/2020, nr OW/4/2020 i nr OW/5/2020

2020-01-07, godz. 15:20

LGD Zalew Zegrzyński informuje, że w związku z podaniem do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.lgdzz.pl w dniu 02.012.2019r. informacji o planowanych operacjach własnych nr OW/1/2020, nr OW/2/2020, nr OW/3/2020, nr OW/4/2020 i nr OW/5/2020, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 03.01.2020r.

Ikona

Dziękujemy za życzenia

2020-01-02, godz. 12:01

Prezes LGDZZ Edward Trojanowski serdecznie dziękuje za wszystkie otrzymane życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne.

Ikona

Wesołych Świąt !

2019-12-20, godz. 15:27

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Prezes oraz Pracownicy Lokalnej Grupy Działania składają Państwu najserdeczniejsze życzenia.

- Więcej aktualności -


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 407, 408, 413

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 413, (22) 76 40 407, (22) 76 40 408
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @