Aktualności

Ikona

I Polsko-Ukraińskie Forum Samorządowe

2023-03-30, godz. 14:40

W dniach 21-24 marca br. Na zaproszenie gmin położonych wokół Jeziora Zegrzyńskiego odbyło się Polsko-Ukraińskie Forum Samorządowe.

Ikona

Wizyta studyjna przyjaciół z Ukrainy

2023-03-22, godz. 10:01

Z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na wniosek stowarzyszenia "Ukraina-Polska-Niemcy" odbyło się w dniu 8 marca br. spotkanie przedstawicieli ukraińskich samorządowców i liderów organizacji społecznych z przedstawicielami programu LEADER w województwie mazowieckim.

Ikona

Kolejne nabory

2023-03-13, godz. 15:26

Informujemy, że od 3 do 18 kwietnia br. do godziny 14.00 będzie prowadzony nabór. Zapraszamy potencjalnych beneficjentów do składania wniosków.

Ikona

Informacja o planowanych do realizacji operacjach własnych LGD

2023-03-13, godz. 14:03

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński realizując Lokalną Strategię Rozwoju informuje o zamiarze realizacji operacji własnych, o których mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) w ramach poddziałania 19.2

Ikona

Festiwal "Polska od Kuchni"

2023-03-13, godz. 13:24

Trwają zapisy do konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich.

- Więcej aktualności -


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @