Aktualności

Ikona

Wyjazd studyjny na targi

2021-09-27, godz. 10:04

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński zaprasza chętnych do udziału w wyjeździe studyjnym pn. "Promocja oferty gospodarczo-turystycznej LGDZZ na targach branżowych."

Ikona

Szkolenie z technik archiwizacji społecznej już za nami

2021-09-14, godz. 11:52

W dniach 7-8 września w Centrum Komunikacyjnym w Legionowie odbyło się szkolenie z technik archiwizacji społecznej w ramach międzynarodowego projektu współpracy

Ikona

Szkolenie w ramach projektu międzynarodowego

2021-08-27, godz. 10:53

Informujemy, że w dniach 7-8 września br. odbędzie się szkolenie dotyczące technik archiwizacji społecznej w ramach projektu międzynarodowego

Ikona

Relacja z realizacji operacji własnej - wyjazdu studyjnego na Litwę

2021-08-26, godz. 15:31

W dniach 09.08.2021-13.08.2021 odbył się wyjazd studyjny na Litwę pt. "Współpraca lokalna na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i urbanistycznego, produktów regionalnych i tradycyjnych oraz zasobów przyrodniczo turystycznych obszaru."

Ikona

Nagroda dla Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński

2021-08-26, godz. 10:23

Miło nam poinformować, że Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński otrzymała nagrodę w konkursie im. Stefana Czarnowskiego o tytuł Inclusion Leadera.

- Więcej aktualności -


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @