Aktualności

Ikona

Informacje dla beneficjentów

2020-05-14, godz. 11:17

Zamieszczamy pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące stosowania zmienionych w związku z epidemią przepisów i rozwiązań w ramach PROW.

Ikona

Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw

2020-05-12, godz. 10:45

Z przykrością informujemy, iż z powodu istotnych ograniczeń w poruszaniu się i kontaktach międzyludzkich spowodowanych pandemią koronawirusa, zaplanowany na 2020 rok Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw w Woli Kiełpińskiej w Gminie Serock nie odbędzie się.

Ikona

Podziękowanie za życzenia Wielkanocne

2020-04-22, godz. 09:24

Prezes LGDZZ Edward Trojanowski serdecznie dziękuje za wszystkie otrzymane życzenia wielkanocne.

Ikona

Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz dodatkowe wyjaśnienia dotyczące projektowanych zmian w PROW 2014-2020

2020-04-10, godz. 10:16

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) uprzejmie informuje, że w celu umożliwienia sprawnej realizacji PROW 2014-2020 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w związku z trudnościami po stronie wnioskodawców i beneficjentów w spełnianiu warunków, wymogów i innych zobowiązań w ramach PROW 2014-2020 w tym okresie, przygotowana została zmiana do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300) (ustawa o wspieraniu obszarów wiejskich), mająca również zastosowanie do beneficjentów poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020. Zmiana jest częścią rozwiązań legislacyjnych w ramach tarczy antykryzysowej 2.0.

Ikona

Wesołych Świąt !

2020-04-08, godz. 12:43

Najlepsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

- Więcej aktualności -


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 407, 408, 413

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 413, (22) 76 40 407, (22) 76 40 408
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @