Informujemy, że w terminie od 12 do 27 czerwca br. do godziny do godziny 14.00 będzie prowadzony nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 oraz w ramach Priorytetu 4 PO "Rybactwo i Morze".

Polecamy

Aktualności

Ikona

Trwa nabór w LGDZZ

2017-06-20, godz. 10:40

Przypominamy, że do 27 czerwca br. do godziny 14.00 trwa konkurs, w ramach którego można składać wnioski w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 oraz w ramach Priorytetu 4 PO "Rybactwo i Morze".

Ikona

Festiwal Sołectw z rekomendacją KSOW do dofinanowania

2017-06-09, godz. 08:33

Wniosek Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński na organizację VIII Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw znalazł się na 2. miejscu listy rankingowej - działanie nr 11 i został wybrany przez KSOW do dofinansowania. Wartość projektu opiewa na kwotę 53 573 zł.

Ikona

Inkubator zgodnie z przepisami

2017-06-01, godz. 13:50

W środę, 31 maja br. odbyło się już ostatnie szkolenie w ramach projektu "Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego".

Ikona

Jak utworzyć inkubator kuchenny?

2017-06-01, godz. 09:45

Publikujemy broszurę informacyjną dotyczącą tworzenia i funkcjonowania inkubatorów kuchennych.

Ikona

Wkrótce nowe nabory

2017-05-26, godz. 08:10

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński informuje, że od 12 do 27 czerwca br. do godziny 14.00 będzie prowadzony nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 oraz w ramach Priorytetu 4 PO "Rybactwo i Morze".

- Więcej aktualności -


Bannerki

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Mazowsze serce Polski

Europejski Fundusz Rybacki Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Formuła finansowania

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dane teleadresowe LGR

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 407, 408, 413

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 413, (22) 76 40 407, (22) 76 40 408
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @