Polecamy

Aktualności

Ikona

"KULTURA? ZróbMY to!"

2018-05-17, godz. 15:29

Powiatowa Instytucja Kultury serdecznie zaprasza do udziału w naborze inicjatyw lokalnych.

Ikona

Szkolenia "Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa"

2018-05-10, godz. 09:01

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich zaprasza na bezpłatne szkolenia "Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa". Moduł I obejmuje szkolenia podstawowe, których celem jest usystematyzowanie i wzbogacenie wiedzy na temat podstaw systemu prawnego w Polsce. Szkolenie adresowane jest do struktur działających na obszarach wiejskich lub w małych ośrodkach miejskich.

Ikona

Międzynarodowe Targi Żywności WARSAW FOOD EXPO

2018-04-27, godz. 09:16

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do składania wniosków o wzięcie udziału w II edycji Międzynarodowych Targów Żywności WARSAW FOOD EXPO, które odbędą się w Nadarzynie w dniach 24 - 26 maja br.

Ikona

Informacja o planowanych do realizacji operacjach własnych LGD

2018-04-24, godz. 14:48

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński realizując Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 informuje o zamiarze realizacji operacji własnych, o których mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".

Ikona

Wyniki naborów

2018-04-18, godz. 14:04

Publikujemy wyniki ostatnich naborów .

- Więcej aktualności -


Bannerki

Formuła finansowania

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dane teleadresowe LGR

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 407, 408, 413

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 413, (22) 76 40 407, (22) 76 40 408
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @