Aktualności

Ikona

Wyjazd studyjny na Litwę

2021-07-30, godz. 14:14

Informujemy, że mamy jeszcze wolne miejsca na wyjazd studyjny na Litwę w dniach 9-13 sierpnia br. Zapraszamy

Ikona

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady

2021-07-28, godz. 13:27

Informujemy, że 4 sierpnia br. odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, podczas którego zostaną ocenione wnioski złożone w ostatnich naborach.

Ikona

Walne Zebranie Członków

2021-07-09, godz. 09:40

Informujemy, że 26 lipca br. o godzinie 11.30 (pierwszy termin), o godz. 12.00 (drugi termin) w Auli budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego odbędzie się Walne Zebranie Członków LGDZZ.

Ikona

Wyjazd studyjny na Litwę

2021-07-07, godz. 12:02

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński zaprasza chętnych do udziału w wyjeździe studyjnym pn. "Współpraca lokalna na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i urbanistycznego, produktów regionalnych i tradycyjnych oraz zasobów przyrodniczo turystycznych obszaru."

Ikona

UWAGA! Zmiana wniosku o przyznanie pomocy na podejmowanie działalności gospodarczej

2021-07-05, godz. 08:07

Zmienił się wzór wniosku w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie). Prosimy składać na aktualnej wersji!

- Więcej aktualności -


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @