Aktualności

Konferencja podsumowująca międzynarodowy projekt współpracy Inteligentne Rybactwo cz.2 (FIN2)

Data umieszczenia:

Zapraszamy na konferencję podsumowującą międzynarodowy projekt współpracy Inteligentne Rybactwo cz.2 (FIN2)

Konferencja odbędzie się 30 maja 2022 roku od godz. 11.00 w Ośrodku Szkoleniowo-Edukacyjnym PZW w Serocku ul. Retmańska 75, 05-140 Serock.


Prosimy o potwierdzenie obecności do 27 maja br. do godz. 14.00.


Zaproszenie


Program



Zdjęcie:<a href='https://pl.freepik.com/zdjecia/tlo'>Tło zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com</a>


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @