Aktualności

Wizyta studyjna w Teksasie

Data umieszczenia:

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych oraz Agro Biznes Klub i Centrum Doradztwa Rolniczego zapraszają na wyjazd studyjny do Teksasu w dniach 26 luty - 9 marca 2020 roku.

Jest to szkolenie adresowane do producentów rolnych i pracowników sektora rolnego. Ma na celu przybliżyć rolnictwo Stanów Zjednoczonych, zapoznać z nowymi technologiami i kierunkami prac badawczych związanych z produkcją rolniczą w Teksasie. Program może być zmodyfikowany  (spotkania ze specjalistami, wizyty w gospodarstwach) w zależności od zainteresowań osób wyjeżdżających po zebraniu grupy. Szkolenie ma charakter niekomercyjny i jest częściowo sponsorowane przez firmy amerykańskie, uczelnię Texas A&M University, rolnicze związki branżowe stanu Teksas, Polonię Amerykańską i rolników amerykańskich, którzy w poprzednich latach odwiedzali Polską.  


Zaproszenie


Program


Formularz zgłoszeniowy


Zdjęcie:Road photo created by welcomia - www.freepik.com


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 407, 408, 413

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 413, (22) 76 40 407, (22) 76 40 408
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @