Aktualności

"Startuj z Mazowsza" - nabór dla start-upów do 31 maja 2019 r.

Data umieszczenia:

Samorząd Województwa Mazowieckiego po raz drugi inspiruje młode firmy wspierając mazowieckie start-upy. Do zdobycia nagrody finansowe o łącznej wartości 60 tys. zł.

Głównymi założeniami konkursu są: promowanie nowych technologii, produktów i usług, a także nowoczesnych praktyk zarządzania i modeli biznesowych, a priorytetowym zadaniem jest budowanie współpracy z przedsiębiorcami, nauką, instytucjami biznesu i województwem mazowieckim.


W konkursie mogą wziąć udział wszystkie startupy zarejestrowane i prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego nie dłużej niż 3 lata przed terminem ogłoszenia konkursu. Za start-up można uznać firmy nastawione na pewnego rodzaju eksperyment, którego głównym założeniem jest poszukiwanie i wypracowanie modelu biznesowego, dzięki któremu możliwe będzie osiąganie stabilnego i systematycznego dochodu. Aplikować więc mogą przedsiębiorstwa, które chcą pochwalić się innowacyjnymi produktami i usługami oraz niebanalnymi sposobami prowadzenia biznesu. 


Zgłoszenia można składać do 31 maja br. w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie załączników. Link do formularza zgłoszeniowego znajduje się na stronie  https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/startuj-z-mazowsza/ii-edycja.html. Więcej informacji oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej https://innowacyjni.mazovia.pl/.


Zdjęcie: Background photo created by freepik - www.freepik.com"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 407, 408, 413

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 413, (22) 76 40 407, (22) 76 40 408
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @