Aktualności

Odpowiedzialni Społecznie 2018

Data umieszczenia:

Po raz drugi starosta legionowski Robert Wróbel wspólnie z powiatowym Centrum Integracji Społecznej w Legionowie zaprasza pracodawców z terenu powiatu legionowskiego do wzięcia udziału w konkursie.

Konkurs skierowany jest do pracodawców, firm i instytucji, które prowadzą swoją działalność na terenie powiatu legionowskiego, i które  włączają się w rozwiązywanie problemów społecznych, definiując swoją firmę nie tylko poprzez wymiar finansowy.


Celem konkursu jest popularyzacja biznesu odpowiedzialnego społecznie, a tytuł zostanie przyznany firmom, instytucjom oraz ich pracownikom, którzy swoją postawą zwiększają świadomość i wiedzę na temat społecznej odpowiedzialności w biznesie, wpływając w ten sposób na jego pozytywny wizerunek. 


Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w trzech kategoriach: Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie, Instytucja Odpowiedzialna Społecznie oraz Pracownik Odpowiedzialny Społecznie.


Uroczyste wręczenie  honorowych tytułów odbędzie się na  sesji Rady Powiatu w  Legionowie.


Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie kompletu dokumentów do dnia  17 listopada, które są do pobrania w na www.cis.legionowski.pl, www.powiat-legionowski.pl. Zgłoszenia można przesłać drogą  elektroniczną na adres biuro@cis.legionowski.pl lub w siedzibie Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, przy ul. Warszawskiej 74.


Informacje można uzyskać pod telefonem 22 732 15 58.


Regulamin


Formularz zgłoszeniowy - Pracownik Odpowiedzialny Społecznie


Formularz zgłoszeniowy - Przedsiębiorca/Instytucja Odpowiedzialna Społecznie
"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 407, 408, 413

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 413, (22) 76 40 407, (22) 76 40 408
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @